Backup BitLocker Recovery Key Active Directory Windows Server 2016
Backup BitLocker Recovery Key Active Directory Windows Server 2012 R2

Het is mogelijk om BitLocker op een Windows-client configureren zodat recovery informatie van een geëncrypte partitie wordt geback-upt naar de Active Directory. De recovery informatie welke wordt geback-upt bestaat uit het recovery wachtwoord voor elke partitie die van BitLocker is voorzien, de TPM eigenaarswachtwoord en de informatie welke benodigd is om de geëncrypte informatie op een partitie te herstellen.

AD DS gebruiken voor opslag van BitLocker

Door het backuppen van de recovery wachtwoorden van een BitLocker-beveiligde partitie geeft de systeembeheerder de mogelijkheid om de betreffende partitie te herstellen mocht het nodig zijn. Dit kan zijn wanneer de betreffende gebruiker de pincode is vergeten of wanneer deze om welke reden dan ook niet meer functioneert. Standaard wordt de recovery wachtwoorden niet geback-upt naar de Active Directory. In dit artikel gaan we stap-voor-stap de configuratie langs om de recovery wachtwoorden van een Windows-client te backuppen naar de Active Directory. Het inschakelen van BitLocker op een Windows 10 werkstation staat in een apart artikel beschreven. Deze handleiding geldt voor Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016.

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2017/02/Windows-Server-2016-Backup-BitLocker-information-to-AD-DS.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2017/02/Windows-Server-2016-Backup-BitLocker-information-to-AD-DS.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2012Windows Server 2016BitLocker,Windows 10,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016Backup BitLocker Recovery Key Active Directory Windows Server 2016 Backup BitLocker Recovery Key Active Directory Windows Server 2012 R2 Het is mogelijk om BitLocker op een Windows-client configureren zodat recovery informatie van een geëncrypte partitie wordt geback-upt naar de Active Directory. De recovery informatie welke wordt geback-upt bestaat uit het recovery wachtwoord...it's all about Microsoft