Configure Microsoft Exchange 2010

Stap 1: Installeer Microsoft Exchange 2010

Na de installatie van Microsoft Exchange 2010 kan deze server worden geconfigureerd, zodat de Exchange server e-mailberichten kan ontvangen. De simpelste oplossing voor het beheren van je eigen e-mailadressen is het aanvragen van een domeinnaam bij een hoster. De stappen in dit artikel bevatten de GUI, daarnaast worden ook de Windows Powershell cmdlets voor de handeling weergegeven.

De Exchange server moet worden ingericht zodat deze e-mailberichten van jouw domein kan ontvangen. Daarom moet het domein (bijvoorbeeld: @windowstechblog.nl) bekend zijn op de mailserver. Dit kan gedaan worden door het domein toe aan de “Accepted Domains” lijst.

 1. Open de Exchange Management Console.
 2. Ga vervolgens naar Organization Configuration.
 3. Klik op Hub Transport.
 4. Selecteer daarna het tabblad Accepted Domains.

Met Windows Powershell kan de ‘Accepted Domain’, middels de cmdlet New-AcceptedDomain worden toegevoegd.

New-AcceptedDomain -DomainName windowstechblog.nl -Name WindowsTechBlog.nl

Standaard wordt het Windows-domein toegevoegd aan de lijst van ‘Accepted Domains’, zodat ten alle tijden intern e-mailberichten kunt versturen, zonder dat hiervoor een extern domein te configureren.

Configureer Microsoft Exchange 2010 Accepted Domains

Er moet en nieuw e-maildomein toegevoegd worden.

 1. Klik rechts onder Actions, op New Accepted Domain…

Configureer Microsoft Exchange 2010 New Accepted Domain

 1. Voer nu de domeinnaam (bijvoorbeeld: windowstechblog.nl) in waarvan er mail mag worden ontvangen, in dit geval future.nl.
 2. klik hierna op New. Wacht even totdat het domein geconfigureerd is.
 3. Zodra het domein is toegevoegd, klik op Finish.

Configureer Microsoft Exchange 2010 create accepted domain
Het domein is toegevoegd aan Microsoft Exchange, als een domeinnaam waar mail op mag worden ontvangen. Toch, is het ook makkelijk als er ook mailtje verzonden kan worden. Voor het verzenden van de mail wordt er gebruik gemaakt van een Send Connector om de mail mee te verzenden. Deze connector maakt gebruik van het SMTP protocol.

Met Windows Powershell kan via de New-SendConnector cmdlet een nieuwe Send Connector worden aangemaakt.

New-SendConnector -Internet -Name WindowsTechBlog.nl -AddressSpaces windowstechblog.nl,future.nl

Op de volgende manier kan er een connector worden aangemaakt voor het verzenden van de mail.

 1. Navigeer naar Organization Configuration.
 2. Kies vervolgens voor Hub Transport.
 3. Ga daarna naar het tabblad Send Connectors.

Microsoft Exchange 2010 Send Connector

Er is nog geen connector aangemaakt voor het verzenden van de mail.

 1. Klik rechts in het menu op New Send Connector.

Er verschijnt een dialoogvenster. Hier kan de naam van de connector worden aangegeven. Het is mogelijk om voor elk domeinnaam die bekend is op de mailserver een aparte Send Connector aan te maken. Daarom geven we deze connector ook de naam die gelijk is aan het domeinnaam, in dit geval voeren we future.nl in. Omdat we ook mail willen gaan verzenden buiten de organisatie moet er voor de optie Internet gekozen worden.

Microsoft Exchange 2010 add send connector

 1. Klik hierna op Next.

In de volgende optie klik op Add, en zet bij de Address Space een * laat de rest verder ongemoeid, en klik daarna op Next

Microsoft Exchange 2010 Address Space

Om de mail te kunnen versturen moet er een SMTP server actief zijn die deze mail kan versturen. Dit kan de mailserver zijn van de ISP of een eigen opgezette SMTP server zijn. Voer nu zelf je eigen SMTP server in, of die van je ISP(bijvoorbeeld: smtp.kpnzakelijk.nl).

Microsoft Exchange 2010 add smtp server

Klik hierna op Next
Het kan zijn dat er een SMTP server gebruikt wordt voor het mailen welke een authenticatie nodig heeft. Wanneer dit nodig is, voer de gegevens in en klik op Next.

Microsoft Exchange 2010 SMTP authentication

Selecteer nu de server waar de Hun Transport Role op is geïnstalleerd. Deze connector zal dan gekoppeld worden aan deze server, en zal ook via deze sever de mail versturen.

Microsoft Exchange 2010 Transport Server

 1. Klik na deze optie op Next.
 1. Er wordt een overzicht gegeven van wat er nu geconfigureerd gaat worden. Lees het overzicht door, en wanneer alle gegevens kloppen mag er gekozen worden voor New.

Microsoft Exchange 2010 summery settings

 1. Wanneer de configuratie is voltooid, klik op Finish.

Microsoft Exchange 2010 finish configuration

De Send Connector is geconfigureerd, en kan er kan mail verzonden worden via deze connector.

Voor het ontvangen van mail van alle servers, moet er in de zogenaamde Receive Connector, die de mail ontvangt, nog een kleine aanpassing gedaan worden.

 1. Ga naar de Receive Connector via:
  Organization Configuration >> Server Configuration >> Hub Transport en klik met de rechtermuisknop op de Receive connector, en kies dan voor properties.

Microsoft Exchange 2010 receive connector

Het eigenschappenvenster van de receive connwordt weergegeven van de Receive Connector.

Ga naar het tabblad Permission Groups, en zet het vink de check box aan bij Anonymous users, klik daarna op Apply

Microsoft Exchange 2010 anonymous users

Mail Route Configuratie

Nu moet er nog een kleine wijziging aangebracht worden om de mail bij de mailserver te krijgen. Er moet een DNS aanpassing gedaan worden. Hoe deze aanpassing gedaan moet worden hangt volledig af van hoe de DNS beheert wordt. Er moet een “A” record worden aangemaakt dat verwijst naar mail.mijndomein.nl, deze hostname moet verwijzen naar het WAN-adres van de mailserver, dit moet ook andersom gebeuren. Er moet ook een “A” record actief zijn die het IP weer doet verwijzen naar de hostname. Zo wort er een Reverse DNS aangemaakt.
Daarna moet er een MX record worden aangemaakt dat verwijst naar de hostname van de server dus, de hostname die bij het “A” record is gebruikt. Ook moet poort 25 open staat op je modem en geforwarded zijn naar de mailserver, in dit geval de Exchange server. Wanneer dit allemaal is bewerkstelligt moet de mail binnenkomen op de Exchange Server.

Mocht je nog tegen problemen aanlopen, laat dan gerust een reactie achter.
the_views()

https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/Configuratie-Exchange-2010.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/Configuratie-Exchange-2010.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkMicrosoft ExchangeE-mail,Microsoft Exchange 2010Configure Microsoft Exchange 2010 Stap 1: Installeer Microsoft Exchange 2010Na de installatie van Microsoft Exchange 2010 kan deze server worden geconfigureerd, zodat de Exchange server e-mailberichten kan ontvangen. De simpelste oplossing voor het beheren van je eigen e-mailadressen is het aanvragen van een domeinnaam bij een hoster. De stappen in...it's all about Microsoft