Configure Windows Server 2008 as a Domain Controller

Nadat je het besturingssysteem hebt geïnstalleerd, kan je de server promoveren naar een Domain Controller

Wat is een Domain Controller?

Een Domain Controller is een server in het Windows netwerk, die centraal beheert wie er toegang hebben tot bepaalde bronnen die aanwezig zijn in het netwerk.

Informatie:
Alvorens een server als DC kan worden ingericht, dient deze eerst lid te zijn van een netwerk. Klik hier, voor meer informatie.

Open de Server Manager
Deze kan je openen via de taakbalk(1), of Start >> All Programs >> Administrative Tools >> Server Manager(2)

Configure Active Directory Windows Server 2008

Klap in de Server Manager de Roles uit en klik op Add Role

Windows Server 2008 add Role Active Directory Domain Services

Nu opent er een nieuw dialoog venster Before You Begin, nadat de informatie is gelezen klik op Next.

Windows Server 2008 Configure as Domain Controller

Om van de server een Domain Controller te kunnen maken moet de Active Directory Domain Services Geïnstalleerd worden. Klik na het selecteren van de Role op Next.

Windows Server 2008 Configure as Domain Controller Select Active Directory

In het daarop volgende scherm wordt meer informatie getoond die betrekking hebben tot het installeren van de Role. Na het lezen van deze informatie klik op Next.

Windows Server 2008 introduction Active Directory Domain Services

Nu wordt er een overzicht weergegeven wat er nu geïnstalleerd gaat worden. Klik op Next.

Windows Server 2008 Configurm the installation of Active Directory

Nu zal de installatie gaan beginnen. Wacht totdat de installatie is afgerond, en klik dan op Close

Windows Server 2008 finish installation of Active Directory

Nu is deze Role geinstalleerd maar, alleen met de installatie van deze Role is de sevrer nog geen Domain Controller. Nu moet het geïnstalleerde stukje software nog geconfigureerd worden. Nadat deze configuratie is voltooid mag de server een Domain Controller worden genoemd.

Windows Server 2008 after the installation of Active Directory

Klik op Start en typ in ‘start search’ het volgende in: dcpromo.exe en klik op Enter

Windows Server 2008 dcpromo

Het dialoogvenster Active Directory Domain Services Installation Wizardzal nu openen. Nadat de informatie is gelezen, klik opNext.

Windows Server 2008 introduction dcpromo

In het volgende dialoogvenster gaat het over de comptabiliteit van Windows NT 4.0, in deze handleiding is dat niet van toepassing. Klik op Next.

Windows Server 2008 promote to Domain Controller

De volgende keuze die moet worden gemaakt is essentieel. Je hebt hier de mogelijkheid om te kiezen tussen Existing forest en Create a new domain in a new forest. In dit specifieke geval wordt een nieuw domein in een nieuwe forest aangemaakt. Eerst even wat uitleg over een domein.

Domein
Een domein(of Domain) is een verzameling van netwerkobjecten die in één directory servive zijn opgenomen. Met netwerkobjecten worden gebruikers, gebruikersgroepen en computers bedoeld. Ook mappen en printers die aan gebruikers ter beschikking zijn gesteld kunnen tot die netwerkobjecten behoren. Juist omdat de netwerkobjecten in één directory zijn opgenomen maakt het centraal beheren daarvan mogelijk.

Kies voor Create a new domain in a new forest en klik op Next.

Windows Server 2008 configure DC

In het volgende dialoogvenster moet de FQDN van het domein worden ingevuld. FQDN staat voor Fully Qualified Domain Name, de DNS-naam van het domein. Voer de FQDN in en klik op Next.

Windows Server 2008 configure Domain Controller

In het volgende dialoogvenster moet de Forest Functional LevelForest Functional Level
Telkens als er een nieuwe versie van het Windows serverbesturingssysteem verschijnt, heeft dat gevolgen. Dat komt omdat nieuwer ook in dit geval geavanceerder betekend, geavanceerder wat werking en mogelijkheden betreft. Met het Forest en het Domain Functional Level geef je aan welke Windows serverbesturingssystemen je in het netwerk nog wilt gebruiken.

Maak hier uw keuze en klik op Next.

Windows Server 2008 Set Forest Function Level

In dit wizardvenster hoeft verder niks ingesteld te worden, alles kunt u laten zoals het er staat.

Global Catalog
In uitgebreide domein-structuren kan de af te leggen weg van het ene domein naar het andere lang zijn. Als domeinen diep in verschillende trees van een forest liggen, is dat het geval. Dan kost het veel tijd en netwerkcapaciteit om informatie uit het andere domein op te halen. Daarom gebruikt het AD de global catalog. De global catalog wordt in elk geval geïnstalleerd op de eerste DC van een domein. Daarmee is die DC een GCS (Global Catalog Server). Andere DC’s kunnen naar behoefte opgewaardeerd worden tot GCS.

Klik op Next.

Configure Windows Server 2008 as Domain Controller Additional Domain Controller Global Catalog

In het volgende venster worden de bestandslocaties weergegeven waar de verschillende onderdelen van het AD worden opgeslagen.

  • Database folder is de map waar AD wordt opgeslagen.
  • Log files folder is de map waar de logs worden opgeslagen. In de logs worden gebeurtenissen geregistreerd.
  • SYSVOL is de map waar bestanden in worden opgeslagen die voor elke netwerkgebruiker toegankelijk zijn. Denk hierbij aan bijvoorbeeld inlogscripts.

Laat dit alles ongewijzigd en klik op Next.

Configureer Windows Server 2008 als een Domain Controller

De Directory Services Restore Mode
Via de Directory Services Restore Mode kan je een gemaakte back-up van het AD terugplaatsen. Daarmee wordt het beschadigde AD vervangen door een oudere werkende versie. Natuurlijk moet deze backup wel vooraf gemaakt worden. Als er een dergelijke back-up wilt terugzetten. moet je hiervoor wel een apart wachtwoord opgeven. Dit wachtwoord kan je hier invoeren. Wij adviseren om hetzelfde wachtwoord te gebruiken als het Administrator account. Voer het wachtwoord in en klik op Next.

Windows Server 2008 Active Directory Domain Services

Nu wordt er een samenvatting weergegeven van de configuratie. Klik op Next.

Windows Server 2008 configureer Active Directory

Vervolgens gaat de installatie van start.

Windows Server 2008 Active Directory Domain Services Installation

Nadat de installatie is afgerond, klik op Restart Now.

Windows Server 2008 Restart Server after installation

Nadat de server opnieuw is opgestart kan je via de Server Manager de Active Directory benaderen en gebruiken.

Windows Server 2008 Active Directory

Heb je wat aan dit artikel gehad of heb je nog vragen. Laat gerust een reactie achter.

https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/Windows-Server-2008-Active-Directory-Domain-Services.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2012/04/Windows-Server-2008-Active-Directory-Domain-Services.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2008/2011Domain Controller,Windows Server 2008Configure Windows Server 2008 as a Domain Controller Nadat je het besturingssysteem hebt geïnstalleerd, kan je de server promoveren naar een Domain ControllerWat is een Domain Controller?Een Domain Controller is een server in het Windows netwerk, die centraal beheert wie er toegang hebben tot bepaalde bronnen die aanwezig zijn in...it's all about Microsoft