Na de installatie van Windows Server 2012 kan de server worden geconfigureerd als Domain Controller. Alvorens de server voor deze functionaliteit kan worden geconfigureerd, moet de server lid zijn van een netwerk. De server moet een unieke naam, en IP-adres krijgen in het netwerk.

Wijzig servernaam via de Command Line(CMD.exe)

wijzig de servernaam met de volgende commando:

wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="NIEUWE SERVERNAAM"

Herstart vervolgens de server, met dit commando:

shutdown -r -t 0

Na de herstart is de servernaam gewijzigd, dit kunt u met de volgende commando controleren:

hostname

Nu moet als output de nieuwe servernaam worden weergegeven.

Statisch IP-adres instellen via de Command Line

Om TCP/IP instellingen te wijzigen zoals IP-adressen, Subnet Masker, Default Gateway, DNS en WINS adressen en vele andere opties kan Netsh.exe worden gebruikt.
Netsh.exe is een command-line gebaseerde tool waarmee lokaal, of op afstand, de netwerkconfiguratie uitgelezen en aangepast kan worden van een systeem wat actief is. Netsh.exe biedt ook een scriptfunctie waarmee een groep opdrachten uitgevoerd kan worden in batch-modus op een specifieke computer. Netsh.exe kan ook een configuratiescript opslaan om zo gebruikt te kunnen worden op een ander systeem. Erg handig, als u meerdere systemen moet inrichten met dezelfde IP-adressen.

Netsh.exe is beschikbaar voor Windows 2000, Windows XP en Windows Server 2003 en hoger. Met het gebruik van Netsh.exe kunnen de volgende taken worden uitgevoerd:

  • Configureren van netwerkinterfaces.
  • Configureren van routingsprotocollen.
  • Configureren van filters
  • Configureren van Routers
  • Configureren van RAS voor Windows-gebaseerde remote access routers die worden uitgevoerd met de Remote Access Server(RAS) Service
  • Configuratie weergave van een actieve router op elke Windows-computer
  • Gebruiken als script om een verzameling commando’s in een batch bestand uit te kunnen voeren voor een bepaalde router

Haal met dit commando in de Command Line de IP-configuratie van de server op:

netsh interface ip show config

De netwerkkaart ‘Ethernet’ krijgt momenteel een IP-adres toegewezen van de DHCP server in het netwerk, in dit geval van het modem. Dit moet gewijzigd worden in een statisch IP-adres. Stel dit in met het volgende commando:

netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.16.2 255.255.255.0 192.168.16.254 1

Met het vorige commando wordt ook de netwerkinterface naam zichtbaar, in dit geval ‘Ethernet’. Om toegang te krijgen tot het internet moeten de DNS servers op de netwerkkaart geconfigureerd worden.

Voor het instellen van de ‘Primary DNS Server’ gebruik commando:

netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 127.0.0.1

Nu voldoet de server aan alle eisen om de Role ‘Active Directory Domain Services’ te installeren, om de server te bevorderen tot Domain Controller.

Wat is er gebeurd met dcpromo in Windows Server 2012?

Een verrassing in Windows Server 2012: Het uitvoeren van de commando ‘dcpromo’, zoals we gewend waren vanuit Windows Server 2008 resulteert in de melding:

Configureer Windows Server 2012 als Domain Controller

Het is niet meer mogelijk om via dit commando de role ‘Active Directory Domain Services’ te installeren. In deze handleiding gaan we deze role installeren via de Powershell. Open hiervoor de Powerhell met Administrator rechten.

Installeer de Active Directory met het commando:

Add-WindowsFeature -name ad-domain-services –IncludeManagementTools –Restart

Install Active Directory in Windows Server 2012 using Powershell

Wanneer de installatie is voltooid, zal de server herstarten. Nu kan er een nieuwe forest aangemaakt worden. Open een nieuwe Powershell venster. Er zijn drie commando’s die gebruikt kunnen worden om server te promoten tot DC in het netwerk:

  • Install-ADDSDomainController – Maakt een nieuwe Domain Controller voor een bestaand domain.
  • Install-ADDSDomain – Creëer een nieuw domein in een bestaande forest
  • Install-ADDSForest – Creëer een nieuwe forest

Er is momenteel nog geen forest aangemaakt, we moeten dus de Install-ADDSForest cmlet gebruiken.

Install-ADDSForest –DomainName “future.local”

Install Active Directory on Windows Server 2012 Powershell cmlet

Er wordt tijdens de installatie om een Restore mode wachtwoord gevraagd, voer deze twee keer in. Daarna wordt er een melding zichtbaar dat de server opnieuw opgestart moet worden, ga hiermee akkoord.

Install Active Directory in Windows Server 2012

Nu is het een kwestie van wachten terwijl de ADDS geïnstalleerd wordt. Inmiddels kennen we de software van Microsoft een beetje, je kan dus gerust een bakkie leut erbij pakken. Het kan even duren…

Install Active Directory in Windows Server 2012 using powershell cmlets

Nadat de installatie is voltooid wordt de server automatisch opnieuw opgestart.

Installeer Active Directory in Windows Server 2012

Nu is de Active Directory Domain Services via de Powershell geïnstalleerd. Ging best snel toch? Nu ben je klaar, dus Rock ’n Roll!

Heb je wat aan dit artikel gehad, of heb je nog vragen? Laat gerust een reactie achter.

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Server-20121.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Server-20121.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2012Domain Controller,Windows Server 2012Na de installatie van Windows Server 2012 kan de server worden geconfigureerd als Domain Controller. Alvorens de server voor deze functionaliteit kan worden geconfigureerd, moet de server lid zijn van een netwerk. De server moet een unieke naam, en IP-adres krijgen in het netwerk. Wijzig servernaam via de Command Line(CMD.exe) wijzig...it's all about Microsoft