Na de installatie van Windows Server 2012 kan de server worden geconfigureerd als Domain Controller. Alvorens de server voor deze functionaliteit kan worden geconfigureerd, moet de server lid zijn van een netwerk. De server moet een unieke naam, en IP-adres krijgen in het netwerk.

Wijzig servernaam via de Command Line(CMD.exe)

wijzig de servernaam met de volgende commando:

wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="NIEUWE SERVERNAAM"

Herstart vervolgens de server, met dit commando:

shutdown -r -t 0

Na de herstart is de servernaam gewijzigd, dit kunt u met de volgende commando controleren:

hostname

Nu moet als output de nieuwe servernaam worden weergegeven.

Statisch IP-adres instellen via de Command Line

Om TCP/IP instellingen te wijzigen zoals IP-adressen, Subnet Masker, Default Gateway, DNS en WINS adressen en vele andere opties kan Netsh.exe worden gebruikt.
Netsh.exe is een command-line gebaseerde tool waarmee lokaal, of op afstand, de netwerkconfiguratie uitgelezen en aangepast kan worden van een systeem wat actief is. Netsh.exe biedt ook een scriptfunctie waarmee een groep opdrachten uitgevoerd kan worden in batch-modus op een specifieke computer. Netsh.exe kan ook een configuratiescript opslaan om zo gebruikt te kunnen worden op een ander systeem. Erg handig, als u meerdere systemen moet inrichten met dezelfde IP-adressen.

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Server-20121.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Windows-Server-20121.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2012Domain Controller,Windows Server 2012Na de installatie van Windows Server 2012 kan de server worden geconfigureerd als Domain Controller. Alvorens de server voor deze functionaliteit kan worden geconfigureerd, moet de server lid zijn van een netwerk. De server moet een unieke naam, en IP-adres krijgen in het netwerk. Wijzig servernaam via de Command Line(CMD.exe) wijzig...it's all about Microsoft