De gebruiker mag

– het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Onder de voorwaarden

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).

Niet-remixen — De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Niet Commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

Toestemming — Het werk mag alleen met toestemming van de auteur worden gekopieerd, verspreid of worden doorgegeven.