De gebruiker mag

– het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven.

Onder de voorwaarden

Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).