Voer deze commando eens uit op je server, en probeer daarna nogmaals een VPN verbinding te maken.

netsh advfirewall firewall add rule name="PPTP" dir=in action=allow protocol=TCP
Martien van DijkVoer deze commando eens uit op je server, en probeer daarna nogmaals een VPN verbinding te maken. netsh advfirewall firewall add rule name='PPTP' dir=in action=allow protocol=TCPit's all about Microsoft