Exchange 2013 basic configuration

Na de installatie van Exchange 2013 moet Exchange 2013 worden geconfigureerd zodat deze mail kan ontvangen, mail verzenden en dat een mailprogramma verbinding kan maken naar de mailserver, zodat de e-mailberichten kunnen worden gelezen. In dit artikel wordt de Exchange 2013 basis configuratie stap voor stap beschreven.

Er is veel verandert in de manier van configureren in Exchange 2007/2010 en 2013. De eerste grote verandering is al het feit dat de Exchange Management Console(EMC) is vervangen voor de Exchange Admin Center(EAC). De Exchange Management Shell(EMS) bestaat gelukkig nog wel. Naarmate je Exchange 2013 gebruikt, zal je merken dat je de EMS vaker nodig gaat krijgen dan in de vorige versies van Exchange.

Het feit dat de EMC is vervangen maakt het beheren van de mailserver met Exchange 2013 wel gemakkelijker, toch vindt ik persoonlijk de EMC beter. De nieuwe beheer interface is wel even wennen. Het voordeel ten opzichte van de EMC is dat de EAC ook buiten het netwerk via de internetbrowser kan worden benaderd. Deze vorm van beheer op afstand in combinatie met Remote Powershell is wel een geweldige ervaring.

In deze handleiding gaan we Exchange 2013 configureren. In deze handleiding kan de installatie van Exchange 2013 worden gevonden.

Exchange 2013 updaten

Het is in de eerste instantie belangrijk dat we de mailserver van de laatste updates voorzien. Download en installeer alle Windows Updates. Installeer ook de laatste Cumulatieve Patch 13 van Exchange 2013. Deze bevat alle voorgaande Cumulatieve updates, het is niet nodig om de eerdere te installeren.

Nadat alle updates zijn geïnstalleerd kunnen we beginnen met de configuratie van Exchange 2013.

Configureer Exchange 2013

De EAC moet via de webbrowser worden benadert. De makkelijkste manier om deze link te achterhalen, doen we via de EMS. Open de EMS, en gebruik de volgende commando:

Get-EcpVirtualDirectory | fl *url*

Microsoft Exchange 2013 Basic Configuration Get-EcpVirtualDirectory

Bij ‘Internal’ is het adres te zien wat we nodig hebben. Open Internet Explorer en voer de URl in, die bij de vorige stap zichtbaar is. Nu wordt de Exchange Admin Center zichtbaar. Log hier met de Administrator in.

Microsoft Exchange basic configuration open the ECP

Laten we er eerst voor zorgen dat je van externe verzenders e-mailberichten kan ontvangen. Klik in de menu aan de linkerzijde op Mail FLow.

Microsoft Exchange 2013 Receive mail from external senders

Om e-mailberichten te kunnen ontvangen op een specifiek domein, moet dit domein bekend zijn bij de mailserver. Bij Accepted Domains kunnen er domeinnamen worden toegevoegd aan de SMTP. Klik in het menu op Accepted Domains.

Microsoft Exchange 2013 add an accepted domain

Zoals je ziet is er al één domein toegevoegd met de .local extensie. Dit domein zorgt ervoor dat je intern naar elkaar e-mailberichten kan versturen. Nu willen we ook e-mailberichten van extern de organisatie kunnen ontvangen op een .nl domein. Klik op de ‘+‘ op een nieuw domein toe te voegen. Voer de juiste gegevens in en klik vervolgens op Save

Microsoft Exchange 2013 domein toevoegen

Nu is er een extra domein aan de lijst toegevoegd. Volgens Microsoft is er geen maximum aan het aantal domeinen wat hier kan worden toegevoegd. Wel adviseert Microsoft per 1000 SMTP domeinen, minimaal 1GB RAM geheugen extra in de server te plaatsen, dit omdat de Exchange server meer RAM geheugen gaat gebruiken voor zijn cache.

Microsoft Exchange 2013 geacepteerde domein

Nu er een e-maildomein bestaat voor het ontvangen van de mail, moet de E-mail Address Policy worden geconfigureerd. Deze voegt de SMTP domein(en) toe aan gebruikers. Open in de Mail Flow de E-mail Address Policies. Standaard heeft Exchange 2013 al één policy aangemaakt, met de naam Default policy.

Microsoft Exchange 2013 E-mail Address Policies

Selecteer deze policy en klik op het icoontje met de ‘pen’, om deze te bewerken en selecteer vervolgens het tabblad E-mail address format.

Microsoft Exchange 2013 edit email address format

Zoals je ziet is er één SMTP-adres toegevoegd. Deze policy wordt standaard aan een gebruiker gekoppeld wanneer er een e-mailbox voor deze gebruiker wordt aangemaakt. Wij willen in dit geval dat de gebruiker ook e-mailberichten kan ontvangen van het domein windowstechblog.nl, voeg dit e-maildomein toe door op de ‘+‘ te klikken.

Selecteer vervolgens de domein toe die in stap 1 hebben toegevoegd en je kan vervolgens het formaat van het e-mailadres configureren. In dit geval gebruiken we de [email protected] Dus als we de alias Jolinda is aangemaakt, krijg je als complete emailadres [email protected] Klik na de configuratie op Save

Microsoft Exchange 2013 add an email address format

Nu zie je dat de policy is aangepast, klik nogmaals op Save.

Exchange 2013 basis configuratie

Nadat de policy is aangepast, moet deze nog worden toegepast op de gebruikers. Je ziet nu dat de policy de status Not Applied heeft. Klik op Apply om de policy te updaten.

Microsoft Exchange 2013 Apply policy

Als je nu de policy selecteert zie je rechts dat de policy als status This email address policy has been applied. heeft. Het belangrijkste voor het ontvangen van de e-mail is een Receive Connector. In Exchange 2013 is de HUB Transport verdwenen, deze is nu samengevoegd met de Client Access Role. Voor een multi-tanancy installatie moet de Receive Connector aangemaakt worden op de CAS.

Klik op Receive Connector en zorg dat de is geselecteerd. Selecteer vervolgens de Default Frontend [servernaam] en kies voor het icoontje met de pen. Aan deze connector hoeft niet veel aangepast te worden. Deze kan standaard al de mail ontvangen. Je kan eventueel de ontvangstgrootte aanpassen zodat je grootte bestanden kan ontvangen. Standaard staat deze op 35MB.

Wat nu nog wel moet worden aangemaakt is een Send Connector voor het versturen van de mail. Klik hiervoor op Send ConnectorsExchange 2013 create send connector

Zoals je ziet is er nog geen Send Connector aangemaakt. Deze gaan we nu aanmaken. Deze moet wel aangemaakt worden op de CAS. Klik hiervoor op de ‘+‘.

Geef vervolgens de Send Connector een naam. Je wil met deze connector naar buiten de organisatie kunnen mailen, selecteer als type Internet en klik vervolgens op Next.

Microsoft Exchange 2013 mail verzenden

Nu moet de route van de verzonden mail worden geselecteerd. Je kan hiervoor twee keuzes maken. Je kan kiezen voor MX record associated with recipient domain of voor Route mail though smart hosts. Wat is het verschil? Bij de eerste optie wordt gebruik gemaakt van publieke DNS-servers om de mail te verzenden. Bij de tweede optie moet je zelf een SMTP-server selecteren voor het verzenden van de mail. Ik geef zelf de voorkeur voor het laatste, ik gebruik dan de SMTP-server van mijn provider. Waarom ik de keuze maak voor de smart hosts? Zo weet ik altijd welke route mijn mailtje gaat. Mocht deze niet aankomen, kan ik gemakkelijk troubleshooten waar het mis gaat. Een e-mailbericht kan, integendeel tot brief per post, nooit en dan ook nooit kwijt raken. Het mailtje blijft altijd ergens.

Maak de keuze voor Route mail though smart hosts en voer de SMTP-server in van je provider. Weet je niet welke SMTP-server je provider heeft, check deze lijst: overzicht SMTP-servers. Kies vervolgens voor Next

Microsoft Exchange 2013 configure smart hosts

Gebruikt de SMTP-server een authenticatie methode? Zo ja, dan moet je deze hier ingeven. De meeste SMTP-servers van de providers hebben geen authenticatie nodig. Jouw WAN-IP is al bij hun bekend en jij mag gebruik maken van hun SMTP-server. Kies voor Next.

Exchange 2013 smart hosts authentication

In het volgende scherm configureer je van welke domein er mail verstuurd mag worden. Hier is momenteel nog niks geconfigureerd.

Microsoft Exchange 2013 new send connector

In dit geval mag van alle domeinnen een mail verstuurd worden. Klik op de ‘+‘ en voer de wildcard ‘*‘ in en klik vervolgens op Save.

Exchange 2013 add domain

Klik nu op Next. In het volgende venster moet de server worden geselecteerd waar de van verstuurd mag worden. Voeg de server(s) toe en klik op Finish.

Exchange 2013 add source server

Voor het gebruik van Outlook Web Access, ActiveSync enz. moeten de certificaten worden geconfigureerd. Laten we aan de slag gaan! Klik links in het menu op Servers en vervolgens in het middelste menu op Certificates

Exchange 2013 configure certificates

Zoals je ziet zijn er drie certificaten standaard aangemaakt. Het certificaat Microsoft Exchange wordt momenteel gebruikt voor OWA en voor het verbinden van een MAPI-client naar de mailserver. In dit geval wil ik gebruik maken van een aangepaste naam op het certificaat. We gaan dus nu eerst een eigen certificaat aanmaken. Deze zal het certificaat Microsoft Exchange gaan overschrijven.

Zorg dat je de CAS als server hebt geselecteerd en klik op de ‘+‘ voor het aanmaken van een certificaat. We hebben geen certificaat gekocht via een derde partij. We gaan dus een eigen certificaat aanmaken. Selecteer Create a seld-signed certificate en klik op NExt.

Exchange 2013 create a self-signed certificate

Geef in het volgende dialoogvenster het certificaat en naam. Ik geen meestal de hostname als naam mee, zodat ik direct aan de naam van het certificaat kan zien welke hostname eraan is gekoppeld.

Exchange 2013 new Exchange certificate

Voeg de server toe waar het certificaat moet worden opgeslagen en klik vervolgens op Next.

Exchange 2013 certificaat aanmaken

Voor elke service kan je nu een subdomein aan koppelen. Ik gebruik in mijn omgeving alleen het subdomeinn remote.windowstechblog.nl. Ik wil alleen extern benadernbaar zijn vanaf deze domein, intern laat ik de servernaam gewoon staan. Alleen bij ‘Autodiscover’ doe ik het domein niet aanpassen, deze moet op Autodiscover.windowstechblog.nl blijven staan. Klik na het aanpassen op Next

Exchange 2013 aanmaken nieuw certificaat

Controleer in het volgende venster of alle subdomeinen goed zijn toegevoegd. Klik vervolgens op Finish. Nu is het certificaat aangemaakt en is deze in het overzicht zichtbaar.

Microsoft Exchange 2013 install SSL certificate

Nu moet alleen nog de services aan het certificaat worden gekoppeld. Dubbelklik op het zojuist aangemaakte certificaat en ga naar het tabblad Services.

Exchange 2013 assign services to SSL certificate

Selecteer hier de services SMTP en IIS en klik vervolgens op Save Nu wordt er een melding zichtbaar dat je het bestaande certificaat gaat overschrijven, kies hier voor Yes.

Exchange 2013 Overwrite the existing default SMTP certificate

Bedankt voor het lezen! Je zojuist een Microsoft Exchange 2013 server geconfigureerd. Je zou nu in staat moeten zijn om e-mailberichten te kunnen verzenden en te kunnen ontvangen. ook kan je nu met een MAPI-client, zoals Microsoft Outlook, verbinding maken naar de mailserver voor het inzien en verzenden van je e-mails.

Heb je wat aan dit artikel gehad of heb je er nog vragen over laat dan gerust een reactie achter. Je mag ook altijd een topic starten op het forum.

https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/11/Microsoft-Exchange-2013-basic-configuration.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/11/Microsoft-Exchange-2013-basic-configuration.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkMicrosoft ExchangeExchange 2013,Exchange 2013 Multi-TenancyExchange 2013 basic configuration Na de installatie van Exchange 2013 moet Exchange 2013 worden geconfigureerd zodat deze mail kan ontvangen, mail verzenden en dat een mailprogramma verbinding kan maken naar de mailserver, zodat de e-mailberichten kunnen worden gelezen. In dit artikel wordt de Exchange 2013 basis configuratie stap voor stap...it's all about Microsoft