Exchange 2013: Restore accidental deletion mailbox

Exchange 2016: Restore accidental deletion mailbox

Het zal je gebeuren; als netwerkbeheerder per ongeluk de verkeerde mailbox verwijderen, waarbij de gebruiker ook volledig verwijderd wordt. Natuurlijk heb je de gebruikersrechten gedocumenteerd, en is het opnieuw aanmaken van de gebruiker niet zo’n groot probleem. Microsoft heeft daar een manier voor via ldp.exe of PowershellRestore a Deleted Active Directory Object. Probleem bijna opgelost, nu de mailbox nog…

Het terughalen van de mailbox heeft iets meer voeten in de aarde en het hangt ook af van de configuratie van de Exchange server. In dit geval betreft het een Exchange 2013 server. De onderstaande stappen zijn op een Exchange 2013 server uitgevoerd. Ik acht de kans groot dat de onderstaande stappen ook bij een Exchange 2016 werken. Dit is niet getest.

Exchange 2013 mailbox database retentie

Bij het verwijderen van een mailbox, bij een Exchange 2013 of Exchange 2016 server, wordt de mailbox standaard nog 30 dagen bewaard. Dit is niet zichtbaar in de GUI, maar wel te vinden via de EMS. Na het verwijderen van een mailbox wordt is een uitgeschakelde status bewaard, totdat de retentie periode verstrijkt en wordt dan volledig verwijderd. Tijdens de retentieperiode kan de mailbox weer worden ingeschakeld en worden gekoppeld aan een gebruikersaccount. Het is eventueel mogelijk om alleen de inhoud van de verwijderde mailbox te herstellen naar een andere mailbox.

Mailbox terughalen en verbinden

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.Displayname -eq "Martien van Dijk"} | fl MailboxGuid

Om de mailbox te herstellen moeten we er zeker van zijn, dat deze mailbox nog in retentie staat.

  1. Open de Exchange Management Shell (EMS).
  2. Voer de onderstaande commando in.
Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics | Where { $_.Displayname -eq "Martien van Dijk"}

Als output zou nu de mailbox moeten worden getoond van de verwijderde gebruiker. Via de EAC kan de mailbox weer gekoppeld worden aan een gebruikersaccount. Mijn ervaring is, dat dit niet altijd het geval is, daar kom ik zo op terug.

  1. Ga in de EAC naar Recipients.
  2. Klik op More …

Exchange 2013 Connect mailbox

  1. Klik vervolgens op Connect.

Exchange 2013 Connect mailbox EAC

Zoals ik al aangaf is mijn ervaring dat de praktijk wel eens wat weerbarstiger is, en dat er helemaal geen mailbox te zien is die geconnect kan worden. In dat geval staat de mailbox niet uitgeschakeld, maar in een dusdanige staat dat deze alleen nog via de EMS te voorschijn kan worden gehaald. Hiervoor hebben we de MailboxGuid nodig.

  1. Ga terug naar de EMS.
  2. Voer de onderstaande commando in.
  1.  Om de mailbox in staat te krijgen dat deze verbonden kan worden met een gebruikersaccount, voer de onderstaande commando in.
Update-StoreMailboxState -Database "MailboxDatabaseNaam" -Identity "MailboxGuid"

Herhaal nu de stappen 3 en 4. De mailbox is nu zichtbaar en kan worden gekoppeld aan een gebruikersaccount.

Heb je wat aan dit artikel gehad of heb je er nog vragen? Laat gerust een reactie achter.

https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2017/07/Exchange-2013-restore-mailbox-after-accidental-deletion.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2017/07/Exchange-2013-restore-mailbox-after-accidental-deletion.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkMicrosoft ExchangeExchange 2013,Exchange 2016Exchange 2013: Restore accidental deletion mailbox Exchange 2016: Restore accidental deletion mailbox Het zal je gebeuren; als netwerkbeheerder per ongeluk de verkeerde mailbox verwijderen, waarbij de gebruiker ook volledig verwijderd wordt. Natuurlijk heb je de gebruikersrechten gedocumenteerd, en is het opnieuw aanmaken van de gebruiker niet zo'n groot probleem. Microsoft heeft...it's all about Microsoft