Wat is File History?

File History is een backup programma die voortdurend uw persoonlijke bestanden beschermd die zijn opgeslagen in bibliotheken, als: Bureaublad, Favorieten en Contacten. File History scant periodiek, standaard elk uur, al uw bestanden in de bibliotheken op veranderingen. Zodra er een verandering wordt geconstateerd, wordt er een backup van het bestand naar een externe locatie naar keuze weggeschreven. Zo bouwt File History aan een dossier van veranderingen op deze locatie.

De File History functie, een geheel nieuwe functie binnen Windows 8, is een nieuwe manier om de bestanden op uw computer te beschermen. Deze nieuwe functie vervangt de bestaande backup functie van Windows 7.
Een onderzoek van Microsoft wijst uit dat de geïntegreerde backup functie die we kennen uit onder andere Windows 7, bijna niet wordt gebruikt. Minder dan 5% van de Windowsgebruikers gebruikt deze backup functie. Over het algemeen gebruikt men software van derden voor persoonlijke en/of zakelijke bestanden. Toch gebruikt nog niet eens de helft van alle Windowsgebruikers backup software om hun bestanden te beschermen. De meeste consumenten beschermen hun digitale bestanden niet, dit is best wel gevaarlijk. Het zou toch jammer zijn als uw zoon/dochter gaat trouwen, en de baby foto’s zijn per ongeluk verwijdert.  Dat had voorkomen kunnen worden als de digitale bestanden beschermd geweest waren.

Microsoft wil met de nieuwe backup functie het volgende bereiken:

Bescherming van bestanden zo eenvoudig mogelijk maken
Door de bescherming van gegevens zo eenvoudig mogelijk te maken, wil Microsoft de drempel naar het daadwerkelijk beschermen van uw bestanden verlagen. De complexiteit bij het instellen van een backup is verleden tijd. De processen van File History draaien rustig op de achtergrond, zodat de gebruiker weinig van deze functie merkt.

Computer gebruikers mobieler maken
Tegenwoordig is de mens met de laptop mobieler dan ooit. Speciaal voor de mobiele gebruiker heeft Microsoft de File History geoptimaliseerd voor de laptop.
De mens is op dit moment van meer gegevens op de computer afhankelijk dan ooit.. Niet alleen de gegevens op de harde schijf zijn met File History beter beschermt, maar ook de belangrijke data van in het verleden is aangemaakt en aangepast. De File History slaat namelijk alles op.

File History instellen

Voordat er gebruik kan worden gemaakt van File History, is het slim om de backup naar een externe locatie te maken. Dit kan een externe hardeschijf en/of netwerklocatie zijn. Wanneer de harde schijf van uw computer namelijk crashed, is de kans klein dat de data op de harde schijf nog te lezen is, je bent de backup dan ook kwijt.
File History slaat enkel kopieën van de bestanden op die in de bibliotheken Contacten, Favorieten en op uw bureaublad staan. Als er nog elders mappen staan die uw wilt backuppen, kunt u deze eenvoudig toevoegen aan één van de bestaande bibliotheken, of u creëert een nieuwe bibliotheek.

Configureer File History

1. Open het Configuratiescherm. Windowstoets+R en voer het volgende in: ‘control’ (zonder quotes). Klik daarna op OK

Configure File History Windows 8 open command prompt

2. Open System and Security >> File History

Configure File History Windows 8 open File History

Klik nu op Turn on
Het is ook mogelijk om de via Automatisch Afspelen File History in te schakelen op een externe hardeschijf. Koppel de externe hardeschijf aan uw systeem.

Configure File History Windows 8 Enable File History on External harddrive

En wordt dan een melding zichtbaar op het scherm, door deze melding aan te klikken wordt het scherm Automatisch Afspelen geopend.

Configure File History Windows 8 Enable File History on External harddrive with AutoPlay

Klik op Configure this drive for backup, het scherm van de File History zal zich openen.

File History instellen op een netwerklocatie

In de meeste zakelijke omgevingen wordt er gebruik gemaakt van een server/client gebaseerd netwerk. Op de server draait waarschijnlijk backup software die dagelijks de zakelijke bestanden backupt naar een externe locatie. Wanneer u gebruik maakt van File History in een dergelijke omgeving, raden wij aan om de bestanden naar een netwerk locatie te kopiëren die ook mee draait in de serverbackup. Zo worden je bestanden dubbel zo veilig.

Open de File History

Configure File History Windows 8 open File History

Klik links in het menu op Select Drive

Configure File History Windows 8 Enable File History Select a File History Drive

Hier kunt u een extra locatie toevoegen aan de File History backup. Klik op Add network location

In het volgende venster kunt u een netwerk locatie selecteren. Selecteer de gewenste netwerk locatie en klik op Select Folder

Configure File History Windows 8 Enable File History Select Folder

Nu is de geselecteerde netwerklocatie toegevoegd. Selecteer deze locatie, en klik op OK. Nu is de netwerk locatie geselecteerd als backup locatie.

Configure File History Windows 8 Set network location
Dit is het! Vanaf het moment dat de File History is ingeschakeld zal elk uur uw bibliotheken, bureaublad, favorieten en contacten gecontroleerd worden op eventuele wijzigingen. Als er gewijzigde bestanden worden gevonden zal File Hisotry het bestand automatisch kopiëren naar de locatie die door u aangegeven in de File History.

1. Bestanden terugzetten van de File History»
2. File History in- en uitschakelen via het Register»

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/07/Windows-8-File-History.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/07/Windows-8-File-History.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows 8File History,Windows 8Wat is File History? File History is een backup programma die voortdurend uw persoonlijke bestanden beschermd die zijn opgeslagen in bibliotheken, als: Bureaublad, Favorieten en Contacten. File History scant periodiek, standaard elk uur, al uw bestanden in de bibliotheken op veranderingen. Zodra er een verandering wordt geconstateerd, wordt er een backup...it's all about Microsoft