Install DHCP-server in Windows Server 2012

Met de komst van de nieuwe Server Manager in Windows Server 2012, is de manier voor het installeren van de DHCP-server verandert. In dit artikel beschrijven we hoe de DHCP role kan worden geïnstalleerd via de Server Manager en via de Powershell met Windows Server 2012. Zorg ervoor dat je bent ingelogd met een gebruiker die beschikt over Administrator rechten (Lokaal of Domein).

Installeer de DHCP role met via de Server Manager

  • Zorg dat de netwerkkaart is geconfigureerd met een IP-adres.

Open de Server Manager en klik op Add roles and features, om de installatie wizard te starten.

Install DHCP Server in Windows Server 2012 Add Roles and Features Wizard

Kies in het eerste scherm voor Next.

Install DHCP Server in Windows Server 2012 Before You Begin

Deze role wordt op deze server geïnstalleerd. Zorg ervoor dat Role-based or feature-based installation staat aangevinkt en klik vervolgens op Next.

Selecteer in het volgende scherm de betreffende server en klik op Next.

Install DHCP Role in Windows Server 2012 Select destination server

Selecteer de DHCP Server. Je krijgt direct de vraag of de aanvullende features mogen worden geïnstalleerd, maak de keuze voor Add Features en klik vervolgens op Next.

Install-DHCP-role-Windows-Server-2012-Select-server-roles

We gaan nu geen aanvullende Features installeren, klik dan ook op Next. Klik in het scherm wat daarop volgt ook op Next.

Install-DHCP-role-Windows-Server-2012-Select-features

Start de installatie van de DHCP server door te klikken op Install.

Install-DHCP-role-Windows-Server-2012-Confirm-installation-selections

Nadat de DHCP Server is geïnstalleerd, is de installatie niet direct voltooid. Je ziet in de Server Manager een notificatie melding opduiken. De Server Manager laat via deze notificatie weten dat er nog configuratiestappen zijn vereist voor het voltooien van de installatie. Deze notificatiemelding zal alleen verdwijnen nadat de configuratiestappen zijn gevolgt.


Configuration-DHCP-Server-in-Windows-Server-2012

Klik op de notificatie melding en kies vervolgens voor Complete DHCP configuration. Het configuratiescherm van de DHCP wordt zichtbaar.

DHCP Post install configuration Windows Server 2012

In het geval van een Windows domein kan in deze stap de credentials worden ingevoerd van de domain Administrator om de DHCP Server te autoriseren voor de toegang tot de Active Directory. Alleen na de autorisatie van de DHCP Server wordt de DHCP request van een werkstation afgehandeld. Voer hier de gegevens van de domein administrator in en klik op Commit.

Install-DHCP-role-Windows-Server-2012-Authorization

Klik in het volgende dialoogvenster op Close om de installatie van de DHCP Server te voltooien.

Configure DHCP in Windows Server 2012 Summary

Nu is de DHCP Server op Windows Server 2012 geïnstalleerd. Het enige wat nu nog rest is de configuratie van de DHCP Server.

Installeer de DHCP Server via de Powershell

Om de DHCP Server te installeren voa de Powershell, gebruik hiervoor de volgende commando:

Add-WindowsFeature  -IncludeManagementTools dhcp

De extra switch IncludeManagementTools is vereist, zonder deze parameter worden verschillende onderdelen, zoals de DHCP MMC en nieuwe Powershell cmlets, worden niet standaard mee geïnstalleerd. Tenzij je deze parameter gebruikt.
Nadat de DHCP role via de Powershell is geïnstalleerd zijn er een paar vervolg stappen nodig om te zorgen dat de DHCP server IP-adressen gaat uitgeven aan de werkstations, deze vervolg stappen kunnen gedaan worden via de Server Manager, zoals eerder op deze pagina is beschreven, of via de Powershell.
Eerst moeten de DHCP Security Groups worden aangemaakt, doe dit met de volgende commando:

netsh dhcp add securitygroups

Om deze groepen actief te krijgen, moet de DHCP service opnieuw worden opgestart:

Restart-service dhcpserver

Vervolgens moet de DHCP server worden geautoriseerd voor toegang tot het AD(Alleen nodig in een domein).

Add-DhcpServerInDC

Nu kan de DHCP Manager worden benadert voor het configureren van een scope etc.
Wanneer deze stappen zijn gedaan via de Powershell kan er in de Server Manager nog steeds een notificatie staan van de DHCP server. Deze notificatie kan worden weggehaald door bij de Server Manager aan te geven dat deze configuratie stappen al zijn doorlopen, dit kan gedaan worden met de volgende commando:

Set-ItemProperty –Path registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ServerManager\Roles\12 –Name ConfigurationState –Value 2

Heb je wat aan dit artikel gehad of heb je nog vragen. Laat gerust een reactie achter.

https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/06/Windows-Server-2012-install-DHCP-server.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/06/Windows-Server-2012-install-DHCP-server.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2012DHCP,DHCP-Server,Windows Server 2012Install DHCP-server in Windows Server 2012 Met de komst van de nieuwe Server Manager in Windows Server 2012, is de manier voor het installeren van de DHCP-server verandert. In dit artikel beschrijven we hoe de DHCP role kan worden geïnstalleerd via de Server Manager en via de Powershell met Windows...it's all about Microsoft