Installeer Exchange 2013 op Windows Server 2012

Dit artikel is het derde artikel in de serie:

De voorwaarden waar Windows Server 2012 aan moet voldoen, hangt ervan af welke Microsoft Exchange Roles er geïnstalleerd worden. In deze situatie gaan we ervan uit dat de Domain Controller tevens gaat functioneren als mailserver. In kleine organisaties, zoals het MKB is dit nog rendabel. Zodra de mailserver voor een groot bedrijf moet worden ingericht, is het advies om de mailserver op een aparte fysieke machine te installeren met een Database Availability Group(DAG) configuratie.

In deze situatie wordt de Mailbox en Client Access Role geïnstalleerd. Hiervoor moet de server eerst aan verschillende voorwaarden voldoen, deze gaan we nu dan ook eerst installeren.

Microsoft Exchange 2013: [DOWNLOAD] (180 dagen evaluatieversie)

Voorbereidingen installatie Exchange 2013

Open de Powershell met Administrator rechten. Om de benodigde Windows componenten te installeren, gebruik de onderstaande commando in Powershell:

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS

Install and deploy Exchange 2013 on Windows Server 2012

Nadat deze componenten zijn geïnstalleerd, herstart de server.

Vervolgens moet de volgende software worden geïnstalleerd, in de volgorde zoals ze worden weergegeven:

Nadat de software installaties zijn uitgevoerd, moet de Active Directory worden voorbereid voor de installatie van Exchange 2013.

Open de Powershell met Administrator rechten, en navigeer naar de locatie waar de installatiebestanden van Exchange 2013 staan. Voer vervolgens het volgende commando in:

.\setup /Preparead /IAcceptExchangeServerLicenseTerms /OrganizationName:”VOER EXCHANGE Organization Name IN”
Wanneer er al een Exchange Organization Name bestaat, mag de /OrganizationName parameter worden overgeslagen. In dit geval betreft het een schone installatie, dus deze parameter gebruiken we nu wel.

Er bestaat een kans dat u deze melding tegenkomt:
A reboot from a previous installation is pending exchange. Please restart the system and rerun setup.

A reboot from a previous installation is pending exchange. Please restart the system and rerun setup.

Als oplossing voor dit probleem, verwijder de volgende registersleutel: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\PendingFileRenameOperations

A reboot from a previous installation is pending exchange. Please restart the system and rerun setup. PendingFileRenameOperations

Nu is het probleem opgelost, en kan de Powershell commando met succes worden uitgevoerd.

Install and deploy Exchange2013 on Windows Server 2012 prepare Active Directory

Nu kan de Active Directory Schema worden voorbereid. Dit moet opnieuw gedaan worden vanaf de locatie waar de installatie bestanden van Exchange 2013 staan.

.\setup /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Install and deploy Microsoft Exchange 2013 on Windows Server 2012

Als de server lid is van een child domein, moet dit commando:

.\setup /Preparealldomains /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

 

Zo niet, dan kan het worden overgeslagen.

Installatie Exchange 2013

Open de setup.exe met Administrator rechten

Install and deploy Exchange2013 on Windows Server 2012 Chekc for updates

Controleer of er updates beschikbaar zijn, en klik op Next. Nu worden de Exchange 2013 installatie bestanden gekopieerd naar een tijdelijke map. Klik vervolgens in het introductievenster wederom op Next.

Installeer Microsoft Exchange 2013 op Windows Server 2012 Introduction

Ga in het volgende venster akkoord met de licentie overeenkomst en klik vervolgens op Next.

Installeer Microsoft Exchange 2013 op WIndows Server 2012 License Agreement

Kies in het volgende venster voor de aanbevolen instellingen. Klik vervolgens op Next.

Installeer Exchange 2013 op Windows Server 2012 Recommed Settings


In het volgende venster moet er een keuze gemaakt worden welke Roles er geïnstalleerd moeten worden. Selecteer de Mailbox Role en de Client Access Role.

Install Microsoft Exchange 2013 step-by-step

In het volgende venster moet de installatielocatie gekozen worden. Op deze locatie wordt ook de mailboxdatabase opgeslagen. Zorg voor voldoende ruimte op de desbetreffende partitie. Klik na de locatiekeuze op Next.

Install and Deploy Exchange 2013 Installation Space and Location

In het volgende scherm wordt moet er opnieuw een keuze gemaakt worden. Laat de keuze op de aanbevolen instelling No staan en klik op Next.

Install Exchange 2013 Malware Protection Settings

In het volgende venster worden er verschillende checks uitgevoerd. Wacht totdat deze controles klaar zijn en klik dan op Install.

Install Microsoft Exchange 2013 Readines Checks

Nu wordt Microsoft Exchange 2013 geïnstalleerd, wacht rustig af totdat deze installatie is afgerond.

Install and Deploy Exchange 2013 Setup Progress

Zodra de installatie is afgerond, klik op Finish.

Install Microsoft Exchange 2013 Setup Completed

Microsoft Exchange 2013 is nu geïnstalleerd op Windows Server 2012. De ECP(Exchange Console Panel) kan via de internetbrowser benadert worden: https://SERVERNAAM/ecp

UPDATE: Exchange 2013 updates

(23/04/2016)
Microsoft heeft inmiddels Cumulatieve Update 12 voor Microsoft Exchange 2013 uitgebracht. Wij adviseren om deze update te installeren.

Heb je voordeel gehaald uit dit artikel of heb je nog vragen? Laat gerust een reactie achter.

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Installation-Microsoft-Exchange-2013.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/03/Installation-Microsoft-Exchange-2013.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkMicrosoft ExchangeExchange 2013,Windows Server 2012Installeer Exchange 2013 op Windows Server 2012 Dit artikel is het derde artikel in de serie:Stap 1 Installatie Windows Server 2012 Stap 2 Configureer Windows Server 2012 als Domain ControllerDe voorwaarden waar Windows Server 2012 aan moet voldoen, hangt ervan af welke Microsoft Exchange Roles er geïnstalleerd worden. In deze situatie...it's all about Microsoft