22-11-2016: Microsoft Exchange 2016 is nog niet klaar voor Windows Server 2016 in een productie omgeving. Het IIS host proces W3WP.exe genereert foutmeldingen. Er is op het moment nog geen workaround of oplossing beschikbaar.

Install Microsoft Exchange 2016 in Windows Server 2016

In dit artikel wordt stap-voor-stap beschreven hoe Microsoft Exchange 2016 kan worden geïnstalleerd in Windows Server 2016. De installatie komt grotendeels overeen met de vorige installaties van Exchange. Voordat we met de installatie gaan beginnen is het belangrijk om van het onderstaande kennis te nemen:

  • Er wordt een Active Directory schema update uitgevoerd, welke niet kan worden teruggedraaid. Maak een back-up van de Active Directory voordat je gaat beginnen wanneer je dat nodig acht.
  • Als Microsoft Exchange voor het eerst wordt geïnstalleerd moet je een Organization Name kiezen.  De Organization Name kan achter niet worden gewijzigd.
  • Installeer NET Framework 4.5.2 op de server waarvan de Active Directory schema update wordt uitgevoerd.
  • Alleen Microsoft Exchange 2016 Cu3 en later ondersteund Windows Server 2016.
  • Ipv6 moet samen met Ipv4 worden ingeschakeld op de netwerkkaart. Schakel de beide TCP/IP versies niet uit.

Prep
Een nieuwe installatie van Exchange 2016 bevat een Active Directory schema update, deze wordt automatisch uitgevoerd bij de installatie. Bij grotere organisaties is de kans groot dat er een keuze wordt gemaakt om de Active Directory Schema Update uit te voeren vanaf een andere server. Daarom wordt in dit artikel de beide handelingen gescheiden. We gaan de Active Directory schema update uitvoeren en daarna de installatie van Microsoft Exchange 2016.

Active Directory schema update

Exchange 2016 Microsoft Unified Communications Managed API

  • Open Powershell en voer de onderstaande commando uit:
Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

Installeer Microsoft Exchange 2016 in Windows Server 2016

  • Unpack de installatie bestanden van Exchange 2016 naar een map.
  • Open powershell en navigeer naar de map waar de installatie bestanden van Exchange 2016 staan.
  • Om de schema update uit te voeren, voer de onderstaande cmdlet uit:
.\setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Exchange 2016 Active Directory Schema Update

https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2016/11/Installeer-Microsoft-Exchange-2016-in-Windows-Server-2016-1.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i0.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2016/11/Installeer-Microsoft-Exchange-2016-in-Windows-Server-2016-1.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkMicrosoft ExchangeMicrosoft Exchange,Windows Server 2016Install Microsoft Exchange 2016 in Windows Server 2016 In dit artikel wordt stap-voor-stap beschreven hoe Microsoft Exchange 2016 kan worden geïnstalleerd in Windows Server 2016. De installatie komt grotendeels overeen met de vorige installaties van Exchange. Voordat we met de installatie gaan beginnen is het belangrijk om van het onderstaande kennis te...it's all about Microsoft