Install Hyper-V on Windows 10

Installeer Hyper-V in Windows 10. Het is op verschillende manier mogelijk om Hyper-V te installeren in Windows 10. Dit kan je doen via de configuratiescherm, Powershell of met DISM. In dit artikel laten we zien hoe Hyper-V op deze manieren kan worden geïnstalleerd in Windows 10.

Controleer eerst of je systeem wel compatible is met Hyper-V. Zie ook: Windows 10 Hyper-V systeemvereisten

Hyper-V installatie via configuratiescherm.

1. Klik met de rechtermuisknop op de Windows start button.
2. Kies vervolgens Programma’s en onderdelen.
3. Klik daarna op Windows-onderdelen in- of uitschakelen.

Install Hyper-V on Windows 10

5. Herstart na de installatie de computer.

Installeer Hyper-V via Powershell

1. Open Windows Powershell als Administrator.
2. Voer de onderstaande cmdlet in:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Install Hyper-V in WIndows 10 with Powershell
3. Klik op Enter om de computer te herstarten om de installatie af te ronden.

Installeer Hyper-V met DISM

DISM (Deployment Image Servicing and Management tool) wordt gebruikt om Windows images en voor geïnstalleerde Windows versies te voorzien van nieuwe functies. DISM kan ook worden gebruikt het besturingssysteem draait.

1. Open Windows Powershell of Command Line als Administrator.
2. Voer de onderstaande commando in:

DISM /Online /Enable-Feature /All /FeatureName:Microsoft-Hyper-V

Windows 10 install Hyper-V with DISM

3. Herstart de computer na de installatie.

Nu kan je gebruik maken van Hyper-V in Windows 10 als host voor virtuele machines. Het is tevens mogelijk om via Hyper-V andere Hyper-V hosts te kunnen beheren. Het voordeel hiervan is dat je een virtuele computer kan gebruiken bovenop je fysieke Windows installatie voor bijvoorbeeld testdoeleinden of je gebruikt een stukje software welke alleen wordt ondersteund door een ander besturingssysteem.

Bij het tot stand komen van dit artikel is gebruik gemaakt van MSDN.

https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2016/05/Installeer-Hyper-V-in-Windows-10.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i2.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2016/05/Installeer-Hyper-V-in-Windows-10.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows 10Hyper-V,Windows 10Install Hyper-V on Windows 10 Installeer Hyper-V in Windows 10. Het is op verschillende manier mogelijk om Hyper-V te installeren in Windows 10. Dit kan je doen via de configuratiescherm, Powershell of met DISM. In dit artikel laten we zien hoe Hyper-V op deze manieren kan worden geïnstalleerd in Windows 10.Hyper-V...it's all about Microsoft