‘Privacy in de 21e eeuw’

Hoe waarborgen we onze privacy?Onlangs ben ik benaderd door WindowsTechBlog.nl met de vraag of ik een gastartikel op de website wilde schrijven. Na veel tobben en puffen heb ik uiteindelijk toegegeven en zal ik dit artikel gaan wijden over de privacy en wel van onze 21e eeuw.

Stop! Voor je verder leest aan dit artikel, vraag ik je om over de volgende punten / vragen even kort na te denken. Aan het eind van dit artikel zal ik bij deze vragen terugkomen.

 1. Noem eens vijf kenmerken op, die ik over jou kan vinden op het internet;
 2. Zou Google dingen over je weten, waarvan je wilt dat ze die liever niet weten?
 3. Hoe zou de wereld, qua privacy, er over tien jaar uit zien?

Wees gerust! Er bestaan geen foute of slechte antwoorden.


Inleiding

Ik heb, zoals eerder gemeld, dit artikel geschreven over de privacy in de 21e eeuw. Hierbij wil ik de lezer, indien nodig / gewenst, tips meegeven. Voor sommige zal het artikel confronterend zijn, terwijl andere dit allang weer weten. Hoe dan ook, na het lezen nodig ik iedereen van harte uit op het forum om zijn of haar mening te delen. Ik probeer alle beweringen en opsommingen te onderbouwen met bronnen.

Dit artikel wil ik graag opdelen in de volgende onderwerpen:

 1. Algemeen;
 2. Sociale Media;
 3. Het boze ‘World Wide Web’;
 4. NSA;
 5. Tips, beschermingen, handigheidjes;
 6. Conclusie / afsluiting.

Algemeen

Privacy. Voor de één wat belangrijker, dan voor de andere. Maar weten wij nog wel wat privacy nog is? Wordt de nieuwe ‘high-tech’ jongeren generatie niet opgegroeid in een samenleving zonder privacy?  Het ‘Van-Dale’ woordenboek geeft deze definitie bij het woord privacy:

pri·va·cy (de; v(m)) 1: de mogelijkheid om in eigen omgeving helemaal zichzelf te zijn.

Een omgeving om helemaal jezelf te zijn. Jongeren zwerven en verdwalen al maanden waar ze juist niet hunzelf kunnen zijn. Zoekende naar die ene plek, de omgeving om helemaal jezelf te zijn, is lastig. Zeker met een telefoon die zeurt om aandacht, omdat het weer e-mails en Whatsapp berichten heeft ontvangen en al zeker een half uur niet op Facebook is geweest.

Maar goed; de ‘Van-Dale’ is er kort maar krachtig in, daarom toch nog even kijken of er een andere definitie te vinden is. Via deze link komen er wat meer definities naar boven. Zie hieronder nog een defenitie:

woorden.org: persoonlijke vrijheid en het recht om geen last te hebben van andere mensen.

Dat vraagt om verdere uitleg. Eerst even een stukje historie over ‘privacy’:

Wikipedia: Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Het is de eerste juridisch getinte definitie. Het is niet toevallig dat het woord Engelse wortels heeft. Volgens Van Dale duikt het na 1950 op in het Nederlands. Gezien er voordien geen woord voor privacy bestond, is het te vermoeden dat het daarvoor in onze streek ofwel niet bestond of vanzelfsprekend was.

Daarnaast worden er in de definities meerdere malen gesproken over de wetgeving. Wat staat er dan precies in de wetgeving? Houdt de overheid wel echt rekening met onze privacy? Zijn die camera’s in de straat en het DIGID voor het veranderen van je zorgverzekering dan wel echt 100% gericht op mijn privacy? Hieronder staan de verschillende wetgevingen:

Wikipedia: Artikel 17 van het VN-verdrag voor Burgerlijke en Politieke rechten.

 1. Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.
 2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

Verder zijn er meerdere wetten die gericht zijn voor onze privacy. Er bestaan ook nog de volgende wetten:

 1. Wet bescherming persoonsgegevens (WBP);
 2. Wet persoonsregistraties (WPR).

Tot zover de inleiding van dit artikel. Hiermee wilde ik met simpele bronnen en onderbouwingen laten zien wat het woord privacy betekend, welke historie het woord heeft en welke wetgevingen hiervoor gelden. Mocht je toch nog meer informatie willen weten over de wetgeving, dan kan je dit opzoeken in het wetboek, of via bijvoorbeeld Wikipedia, waar ook veel gegevens en details staan uitgelegd.

Sociale Media

In het begin van het artikel, stelde ik de vraag om eens vijf kenmerken op te schrijven, die ik over jou kan vinden op het internet. Er is een grote kans dat deze kenmerken, als die te vinden zijn, komt door (verkeerd) gebruik van Sociale Media, met name Facebook, Twitter, Pinterest en al die overige grote jongens. Stel, je bent aan het solliciteren voor een bepaalde functie in een bedrijf. Er bestaat een grote kans, en dat spreek ik uit ervaring, dat bij de afdeling ICT wordt gevraagd of ze willen kijken of er wat te vinden is over die persoon via Sociale Media. 😉 Het zou jammer zijn als je die functie dan niet kan bemachtigen, omdat je toevallig wat feestende foto’s op Facebook had geplaatst.

Laten we wat hierboven staat eens uittesten op Facebook. Sinds enige tijd ondersteund Facebook de mogelijkheid om jou profiel te bekijken vanuit een ander perspectief. Allereerst dien je op Facebook naar je eigen profiel te gaan. Volg dan de onderstaande instructie:

1

Hierna zal het volgende verschijnen:

2

Nu is het mogelijk om je eigen profiel te bekijken. In de zwarte balk staat de huidige ‘personage’ zoals de website bekeken wordt. Graag daag ik je nu uit om eens te kijken wat ‘het internet’ nu van jou kan vinden en zoeken. Misschien heb je alle instellingen goed afgeschermd en is er niks zichtbaar, misschien zie je nu wel teveel. In ieder geval is het mogelijk om de instellingen ten alle tijden te veranderen en aan te passen.

Maar, waarom vertel ik dit? Wat geeft het als iemand meerdere gegevens over jou kan zien? Wanneer je in de Facebook zoekbalk een telefoonnummer intikt, bijvoorbeeld een 06-nummer, en deze persoon heeft dit niet afgeschermd, zal Facebook de persoon laten zien waaraan het nummer gekoppeld is. Daarnaast is het mogelijk om een geboortedatum van een gebruiker op te zoeken, die vaak wordt gebruikt om bepaalde zaken te verifiëren.

Maar, een veel voorkomende, zeer ernstige misser moet nog komen. Het komt helaas voor dat gebruikers van het sociale netwerk een bericht plaatsen dat ze de aankomende dagen / weken / maanden niet aanwezig zijn, omdat ze bijvoorbeeld op vakantie of zakenreis zijn. In de media wordt hier ernstig voor gewaarschuwd. Enkele voorbeelden zijn:

 • Nu.nl: ‘Social media maken het de inbreker makkelijk’;
 • frankwatching.com: ‘Inbrekers maken geen gebruik van social media!’;
 • crisisinformatie.nl: ‘Social Media tijdens vakantie verhoogt risico op inbraak’.

Tot zover de privacy op gebied van het sociale media. Er zijn natuurlijk veel meer punten waar op gelet kan worden, maar ik zou me graag tot deze willen beperken.

Het boze ‘World Wide Web’

Het ‘World Wide Web‘, wat bekend is voor de meeste als ‘www‘, is een van de ‘weinige’ dingen die gebruikt worden op het internet. Onthoudt dat het internet meer inhoud, dan alleen het ‘www’. Het gebruik van internet is in Nederland de laatste 15 jaar enorm gegroeid. Dat wordt duidelijk uit de volgende grafiek:

 internetgorie

Dankzij de enorme groei van het internet, zijn er enorm veel functionaliteiten bijgekomen. Al deze functionaliteiten maken het internet zoals het nu is. Enkele functionaliteiten die in de loop van de jaren gekomen zijn en welke voor de gebruiker een enorme verbetering is, zijn bijvoorbeeld webshops, internetbankieren, thuiswerken (VPN), enz.

Omdat het internet zo belangrijk is geworden, zijn er functionaliteiten in het leven geroepen, die bedrijven en instanties kunnen helpen om bijvoorbeeld aan informatie te komen of om extra inkomsten te genereren. Een groot voorbeeld aan het vergaren van informatie (voor websites) is wel het fenomeen Google Analytics.

Advertenties

Op veel (succesvolle) websites staan advertenties vermeld. Dit wordt gedaan om (extra) inkomsten te genereren, om de hosting, onderhoud en andere zaken mee te betalen. Daarnaast kan dit gezien worden als winst voor de websitehouder. Sommige websites laten willekeurige reclames zien, welke aan alle bezoekers worden getoond. Andere websites, zoals bijvoorbeeld Google en Facebook, laten advertenties zien die gerelateerd zijn voor de bezoeker. Deze interesses komen voor uit informatie welke verzameld wordt bij het internetten.

Bijvoorbeeld: Je bent op zoek naar een nieuwe smartphone. Via Google zoek je naar een telefoon, maar je hebt nog niet iets gevonden wat je echt wilt hebben. De volgende dagen kunnen er bijvoorbeeld reclames zijn over telefoonwinkels, waar jij je nieuwe smartphone kan kopen.

De dienst die websites hierboven vaak gebruiken, is Google Adwords. Al die tijd dat jij vanaf jou IP-adres aan het internetten bent, zullen deze gegevens worden verzameld. Krijg je al langzaam een idee hoeveel gegevens Google over jou, mij en andere mensen bezit?

Voorwaarden

In de afgelopen tijd hebben bedrijven zoals Google, Facebook en Apple hun voorwaarden veranderd. Een goed artikel wat ik hierover kon vinden, staat op nu.nl. Vaak zijn deze voorwaarden groot en voor een gebruiker haast niet door te lezen. Een extreem voorbeeld hiervan zijn de voorwaarden van ITunes (engels). Ik heb ze even in Word geplakt en ik kom op: 29 pagina’s, 14.803 woorden, 91.691 tekens inclusief spaties. Soms zie je dat in de voorwaarden staat, dat ze jou gegevens mogen gebruiken in hun advertentie. Daarnaast zijn deze voorwaarden te complex en uitgebreid. Goed voorbeeld hiervan zie je in de ITunes voorwaarden:

You also agree that you will not use these products for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture, or production of nuclear, missile, or chemical or biological weapons.

NSA

De NSA, National Security Agency (wat letterlijk betekent: Bureau Nationale Veiligheid), is een Amerikaanse geheime dienst die werd opgericht op 4 november 1952. De dienst is gespecialiseerd in het vergaren, afluisteren en analyseren van met name elektronische informatie uit communicatie via bijvoorbeeld telefonie en internet en het zo nodig ontcijferen van deze informatie via cryptoanalyse. (bron Wikipedia)

De NSA heeft, zo werd bekend in juni 2013 door Edward Snowden, op grote schaal spionageactiviteiten uitgevoerd op het internet. Dit kwam naar buiten dankzij dit artikel wat de krant ‘The Guardian’ had gepubliceerd. Daarbij werd gretig gebruik gemaakt van Amerikaanse bedrijven, zoals Facebook, Twitter, Microsoft en nog veel meer. De NOS heeft voor de liefhebbers een tijdlijn over gemaakt, waarbij de gebeurtenissen per datum zijn opgesomd.

Wat heeft de NSA in Nederland te zoeken? Dankzij goede samenwerking tussen Nederland en Amerika worden veel gegevens uitgewisseld met elkaar. Zo gaf minister Plasterk toe dat Nederland zelf ook verantwoordelijk is voor 1,8 miljoen taps van telefoons. Maar hoe blijf je daar tegen beschermd? De taak van de overheid is om burgers te beschermen en ook te waken over hun privacy. Maar gebeurt dat ook nog? Wat mij betreft wordt er te weinig voor gewaakt. Wil je toch zelf je privacy proberen te waarborgen? Lees dan de onderstaande berichten maar goed door.

Tips, beschermingen, handigheidjes

Chat encrypted via de Facebook chat

Onderstaande handleiding is om Facebook te beveiligen met de OTR beveiliging. Leuk om eens te proberen! Let we op! om via OTR te kunnen chatten moeten beide accounts OTR gebruiken. Anders zullen de gegevens niet te lezen zijn en de berichten encrypted.

 1. Download Pidgin via de link;
 2. Installeer Pidgin en sluit het programma af. sluit ook de background processen;
 3. Download Off-The-Record (OTR);
 4. Installeer OTR en sluit de installatie af;
 5. Open Pidgin. Het zal voor de eerste keer zijn. Klik op ‘Toevoegen’ / ‘Add’;
 6. pidgin_1

 7. Voeg je Facebook gegevens toe. Voor de juiste gegevens, zie de Facebook handleiding. (klik wel even onderin op Pidgin!). Zie onderstaande afbeelding voor verduidelijking. Let op! vergeet niet onder ‘Geavanceerd’ verplicht SSL aan te zetten!
 8. pidgin_2

 9. Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd, kies je voor ‘Opslaan’. Ga nu in Pidgin naar ‘Extra / Plug-ins’. Vink ‘Off-The-Record’ aan en kies onderin voor Plug-In instellen. Druk vervolgens op ‘Genereer’ om een sleutel aan te maken. Zorg ervoor dat de vinkjes hetzelfde als onderstaande afbeelding zijn!
 10. pidgin_3

 11. Open Pidgin en start de chat sessie op. Klik onderin op het OTR logo en dan op ‘Authenticiteer vriend’;
 12. pidgin_4

 13. Spreek van tevoren een geheim antwoord af, of vraag + antwoord. Vul het geheime antwoord in en kies voor ‘Authenticeer’;
 14. pidgin_5

 15. De status van authenticeren wordt weergegeven. Als je vriend het goede antwoord geeft, zal de authenticatie succesvol zijn.
 16. pidgin_6 pidgin_7

 17. Je chat nu prive. Het OTR logo zal ook op prive komen te staan. Wanneer je zo in OTR praat en je de Facebook chat opent, dan zul je zien dat alle berichten gecodeerd zijn.
 18. pidgin_8 pidgin_9

 

Er zijn nog veel meer handigheden om het zo moeilijk mogelijk te maken voor de andere. Probeer bijvoorbeeld eens TOR uit om anoniem te surfen. Wanneer het gewenst is, kan er een nieuw artikel komen met dit soort handigheden.

Conclusie

We leven in de 21e eeuw, met daarin heel veel data wat verwerkt moet worden. Op Hogescholen zie je nieuwe opleidingen de revue passeren, die studenten opleiden die gespecialiseerd zijn in het verwerken van ontelbare data. Die data wordt verzameld uit interesse, surfgedrag, invloed van u, jij en mij. Wees daarom erg bewust wat je op het internet doet. Plaats geen dronken foto’s van vrienden en jezelf op Facebook om daar vervolgens in de toekomst problemen mee te krijgen bij bijvoorbeeld het solliciteren.

Bedankt voor jullie aandacht! Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, plaats ze hieronder in een reactie of start een discussie op ons forum.

https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2014/06/Privacy-in-de-21ste-eeuw.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2014/06/Privacy-in-de-21ste-eeuw.png?resize=150%2C150&ssl=1Nevin HerderMicrosoftprivacy'Privacy in de 21e eeuw' Onlangs ben ik benaderd door WindowsTechBlog.nl met de vraag of ik een gastartikel op de website wilde schrijven. Na veel tobben en puffen heb ik uiteindelijk toegegeven en zal ik dit artikel gaan wijden over de privacy en wel van onze 21e eeuw. Stop! Voor je...it's all about Microsoft