Windows Server 2012 core switch to GUI mode

In dit artikel, wordt uitgelegd wat Server Core mode precies inhoud en hoe deze kan worden geïnstalleerd. Wanneer een installatie in Server Core mode een verkeerde keuze geweest is, kan deze nog worden naar de GUI mode worden omgezet. De Server Core mode is immers een minimale installatie en met het toevoegen van verschillende features kan deze naar de GUI mode worden omgezet.

Een Windows Server 2012 installatie medium bevat alle Windows Server 2012 installaties. Elke installatie heeft een eigen unieke indexnummer. Op deze manier kan er onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende installaties. Alvorens de Server Core installatie kan worden omgezet naar de GUI, is het van belang te weten welk indexnummer de GUI image gebruikt (Bijvoorbeeld: SERVERSTANDARD, niet SERVERSTANDARDCORE. Deze image staat op de installatie medium van Windows Server 2012. Open de powershell in de Server Core, met de commando:

powershell

How to open powershell in Server Core

Het indexnummer kan met deze cmdlet worden achterhaald:

Get-WindowsImage -ImagePath [pad naar wim]\install.wim

Determince indexnumber windows server installation in Server Core

In dit specifieke geval willen we Windows Server 2012 Standard installeren, deze heeft het indexnummer 2. Met de volgende cmdlet worden de aanvullende Features geïnstalleerd die de server de GUI teruggeven:

Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell –Restart –Source wim:[pad naar wim]\install.wim:[indexnummer]

To convert from Server Core mode to Server with a GUI mode when the server was initially installed in server with Server Core mode

Nu wordt de installatie van verschillende features gestart. Na de installatie van deze features wordt de server automatisch opnieuw opgestart.

Switch to server with GUI mode

Wanneer de server niet automatisch opnieuw opstart, krijg je waarschijnlijk de volgende foutmelding:

Install-WindowsFeature : Failed to restart the computer WIN-PUBI25Q5NDI with
the following error message: The client cannot connect to the destination
specified in the request. Verify that the service on the destination is
running and is accepting requests. Consult the logs and documentation for the
WS-Management service running on the destination, most commonly IIS or WinRM.
If the destination is the WinRM service, run the following command on the
destination to analyze and configure the WinRM service: "winrm quickconfig"..
At line:1 char:1
+ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra, Server-Gui-Shell -Restart
-Source ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~
  + CategoryInfo     : OperationStopped: (WIN-PUBI25Q5NDI:String) [Inst
  all-WindowsFeature], InvalidOperationException
  + FullyQualifiedErrorId : RestartcomputerFailed,Microsoft.Windows.ServerMa
  nager.Commands.AddWindowsFeatureCommand

In dat geval moet de server handmatig opnieuw worden opgestart. Dit kan met de volgende commando:

shutdown -r -t 0

Server Core mode switch to GUI mode

Nadat de server opnieuw is opgestart. Kan je de server gebruiken in de GUI mode.

Heb je wat aan dit artikel gehad of heb je nog vragen. Laat dan gerust een reactie achter.

https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/09/Switch-between-Server-Core-to-Server-GUI-in-Windows-Server-2012.png?fit=300%2C200&ssl=1https://i1.wp.com/windowstechblog.nl/wp-content/uploads/2013/09/Switch-between-Server-Core-to-Server-GUI-in-Windows-Server-2012.png?resize=150%2C150&ssl=1Martien van DijkWindows Server 2012Core Server,Windows Server 2012Windows Server 2012 core switch to GUI mode In dit artikel, wordt uitgelegd wat Server Core mode precies inhoud en hoe deze kan worden geïnstalleerd. Wanneer een installatie in Server Core mode een verkeerde keuze geweest is, kan deze nog worden naar de GUI mode worden omgezet. De Server Core...it's all about Microsoft